Preview Mode Links will not work in preview mode

Over hoop


Apr 10, 2020

Een speciale corona-update podcast die volledig in het teken staat van het aankomende paasweekend. Telegraafverslaggevers én luisteraars steken alle mensen die eenzaam zijn door de coronacrisis een hart onder de riem. En Ali B vertelt over de alleenstaande ouderen die hij deze week heeft opgevrolijkt met een bloemetje en de bijzondere momenten die hem zijn bijgebleven.