Preview Mode Links will not work in preview mode

Over hoop


Jan 20, 2021

Het afgelopen jaar zag eindexamenleerling Tom Kuijpers (17) de leerachterstand groter worden en de kwaliteit van lessen achteruitgaan. Met klasgenoot Pleun Lagerberg (16) stuurde hij deze week een brandbrief naar Minister Slob van Onderwijs. Volgens Kuijpers komen veel leerlingen in de problemen als de eindexamens niet worden aangepast.
In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Over Hoop’ vertelt hij hoe het is als eindexamenleerling in coronatijd.