Preview Mode Links will not work in preview mode

Over hoop


Mar 27, 2020

In de dagelijkse corona-update vertelt Italië-correspondent Maarten van Aalderen over de furieuze reacties na de EU-top van donderdagavond. Ook tips over hoe om te gaan met angsten in deze woelige tijden.

Verder brengen thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah nog veel meer coronanieuws.