Preview Mode Links will not work in preview mode

Over hoop


Jun 17, 2020

Hoe proportioneel zijn alle maatregelen om de coronacrisis te bestrijden? Welke regels hebben het juiste effect gehad en welk beleid heeft alleen schade veroorzaakt? Volgens huisarts Bart Meijman is dit het moment voor een tussentijdse evaluatie van de corona-aanpak, zodat we beter zijn voorbereid bij een tweede golf. Samen met 18 andere medische en maatschappelijke experts deed hij een oproep aan het kabinet. Dinsdag heeft een overweldigende meerderheid van de Tweede Kamer met dit plan ingestemd.

In de podcast corona-update gaat het over de lessen die we kunnen trekken uit de coronacrisis. Wat kan er volgens Meijman beter als het virus opnieuw oplaait en welk risico ben je bereid te nemen als maatschappij?